Aktiviteter

Godset i dag består af de tre hovedgårde Holsteinborg, Fuirendal og Snedinge, hvor der drives land- og skovbrug. Herudover udlejes et større antal boliger, primært til helårsbeboelse (se “Leje af bolig”).

I hovedbygningens vestfløj ligger den to-etages privat-ejede sognekirke fra 1728, der er i hyppig brug.
Herudover er der adgang til et velbevaret haveanlæg, Holsteinborg Park, hvis ældste dele, i hvert fald, kan dateres til 1650. Flere generationer af ejere har siden bidraget til parkens udformning.

Landbrug

Læs mere

Skovbrug

Læs mere

H.C. Andersen

Læs mere

Kirken

Læs mere

Jagt

Læs mere

Leje af boliger

Læs mere