Rundvisninger

Rundvisning bestilles på Godskontoret: holstein@holsteinborg.dk

En guidet tur koster 75 kr pr. person, dog minimum 1.000 kr.

En guide kan klare op til 45 personer. Rundvisningen omfatter kirken, H.C. Andersens værelse, Reventlowstuen og parken.


H.C. Andersen i 1870 på Holsteinborg. På billedets
bagside skrev digteren: ” Paa Holsteinborg blev mit
Solbilled’ skabt, Thi der blev solskin i mit Hjerte lagt”
(Kilde: Odense Bys Museer)

H. C. Andersen på Holsteinborg

H. C. Andersen kom gennem godt 20 år i hjemmet på Holsteinborg. På det tidspunkt levede Wilhelmine Holstein stadig, der tændte det første juletræ i 1808. Nu ”den gamle Enke-Lensgrevinde”. Hun kunne berette, hvorledes skikken stadig blev fejret uændret fra da; med hende førte digteren mange hyggelige og religiøse diskussioner.

Gennem disse år fejrede Andersen kun selve juleaften en gang, det var i 1861. Men adskillige gange boede han på Holsteinborg op til juleaften eller umiddelbart efter juleaften, så juletiden har han oplevet adskillige gange her. Men i H. C. Andersen sidste eventyr, Krøblingen, der er skrevet på Holsteinborg, afspejles julen fejret på dette sted.

Således beskrives julefesten der, hvor det danske juletræs vugge stod, og endnu med deltagelse af den gamle dame, der som ung kvinde indførte det. Ved henvendelse til godskontoret kan der købes en guidet tur rundt i kirken og H.C. Andersens værelser.