Jagten på Holsteinborg Gods

Arealerne under Holsteinborg Gods er meget varierede. Derfor også en god og forskelligartet jagt i en enestående natur. Gode muligheder for trækjagt på ænder, gæs og duer. En meget fin råvildtbestand, samt mulighed for udsætning af fasaner i et velegnet herregårdsterræn med flotte såter.

I de fleste tilfælde er der gode muligheder for at medleje en jagthytte/bolig på arealet.

Der forekommer jævnlig dåvildt, og i mindre omfang kronvildt på terrænet. Begge arter er dog som udgangspunkt lokalfredet.