Landbrug

Holsteinborg Gods består primært af de tre herregårde, Holsteinborg, Fuirendal og Snedinge.
I landbruget beskæftiger vi to faste maskinførere samt høsthjælp om sommeren. Herudover ledes landbruget af en inspektør.

I dag producerer landbruget på Holsteinborg Gods hovedafgrøderne hvede, maltbyg og raps samt en stor andel græsfrø og oftest også ærter.

Vi har i mange år dyrket jorden pløjefrit med vores moderne maskinpark, der løbende opdateres for at tilvejebringe den mest ressource- effektive måde at dyrke jorden på. Herudover arbejder vi med gradueret tildeling i markbruget, hvorved vi sparsomt anvender gødning hvor effekten er størst og dermed reducerer spild.