Skovbrug

Holsteinborg Skovdistrikts samlede areal er i dag på over 560 hektar fordelt på et 6 km langt skovstræk og flere småskove.

Juletræets historie

I dag betragtes juletræet som et uundværligt element i alles jul i store dele af verden. For ikke længe siden var dette imidlertid meget lidt udbredt, men starten hertil skete på Holsteinborg i Sydsjælland i 1808.

Den 24. december 1808 blev det første juletræ tændt på Holsteinborg af den nygifte lensgrevinde Wilhelmine født Reventlow fra Brahe-Trolleborg i den lange Vintergang i Øst-fløjen. Det var pyntet med røde og hvide lys samt kulørt, udklippet papir.– Ingen drømte da om, hvilken stor udbredelse denne skik senere skulle få både i og uden for landet.